رزین تصفیه آب چیست؟

اکثر آب های مورد استفاده در مصارف صنعتی و به ویژه شرب شهری دارای مقادیر قابل توجهی نا خالصی و نمک های محلول در آب می باشند که در این میان یون های کلسیم و منیزیم از مهم ترین و عمده ترین نا خالصی ها در ایران است. مقدار فراوان این یون های کاتیونی در آب به هیچ وجه برای مصارف صنعتی، بهداشتی و همچنین آشامیدنی مناسب نمی باشد. لذا برای بهره گیری بیشتر از این منابع آبی به ویژه آب های زیر زمینی نیازمند سختی گیری به روش مناسب هستیم. در میان روش های مختلفی که معمولاً به این منظور استفاده می شوند، متداول ترین و مقرون ترین روش برای حذف سختی آب، استفاده از روش تبادل یونی و دستگاه سختی گیر رزین می باشد.

رزین ها موادی هستند که دارای مولکول های بزرگی می‌ باشند که دو سر آن ها قطبی بوده و دارای بار های مخالف می‌ باشند، در نتییجه رزین‌ ها چسبندگی خوبی را ایجاد می‌ کنند. رزین ها در ساختن پلاستیک ها، چسب ها و ... کاربرد دارند.

رزین‌ های موازنه کننده یون، ذرات جامدی هستند که می‌ توانند یون های نا مطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند. رزین‌ های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی می‌ باشد به گونه‌ ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند. موازنه کننده‌ ها با محلول‌ های الکترولیت این تفاوت را دارند که فقط یکی از دو یون، متحرک و قابل تعویض است به عنوان مثال، یک تعویض کننده کاتیونی سولفونیک دارای نقاط آنیونی غیر متحرکی است که شامل رادیکال های آنیونی –(SO2) می‌ باشد که کاتیون متحرکی مثل (H) یا (Na) به آن متصل هستند.

این کاتیون های متحرک می‌ توانند در یک واکنش تعویض یونی شرکت کنند به همین صورت یک تعویض کننده آنیونی دارای نقاط کاتیونی غیر متحرکی است که آنیون‌ های متحرکی مثل (CL-) یا  (OH-)  به آن متصل می‌ باشد. در اثر تعویض یون، کاتیون‌ ها یا آنیون‌ های موجود در محلول با کاتیون‌ ها و آنیون‌ های موجود در رزین تعویض می‌ شود، به گونه‌ ای که هم محلول و هم رزین از نظر الکتریکی خنثی باقی می‌ ماند. در اینجا با تعادل جامد مایع سروکار داریم بدون آن که جامد در محلول حل شود. برای آن که یک تعویض کننده یونی جامد مفید باشد باید دارای شرایط زیر باشد:

·        خود دارای یون باشد.

·        در آب غیر محلول باشد.

·   فضای کافی در شبکه تعویض یونی داشته باشد، به طوری که یون ها بتوانند به سهولت در شبکه جامد رزین وارد و یا از آن خارج شوند.

در مورد رزین‌ های کاتیونی هر دانه رزین با آنیون غیر متحرک و یون متحرک (H) را می‌ توان همچون یک قطره اسید سولفوریک با غلظت 25 صدر فرض کرد. این قطره در غشایی قرار دارد که فقط کاتیون می ‌تواند از آن عبور نماید.

تقسیم بندی رزین ها

رزین ها به طور گسترده در فرآیند های جدا سازی، تصفیه و حذف آلودگی های مختلف مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرند. تصفیه آب با استفاده از رزین تصفیه آب، شیمیایی فیزیکی آب را تغییر داده و قادر به حذف مواد جامد، نمک و یون های محلول است.

رزین‌ ها بر حسب گروه عامل تعویض متصل به پایه پلیمری رزین به چهار دسته تقسیم بندی می‌ شوند، که عبارت است از:

·        رزین‌ های آنیونی قوی

·        رزین‌ های آنیونی ضعیف

·        رزین‌ های کاتیونی قوی

·        رزین‌ های کاتیونی ضعیف

رزین آنیونی

رزین آنیونی یک یون آنیون با بار مثبت است. آنیون مشترک شامل کلر، سولفات و هیدروکسید است. رزین آنیون سبب حذف نیترات از جمله یون های منفی می شود.

رزین کاتیونی

رزین کاتیونی یک یون کاتیون با بار منفی است. کاتیون های رایج شامل کلسیم، منیزیم، آهن و هیدروژن هستند. رزین کاتیون یون های مثبت را جذب می کنند.

از نظر شیمیایی هر دو نوع رزین (رزین آنیونی و رزین کاتیونی) مشابه هستند و به گروهی از ترکیبات به نام پلیمر تعلق دارند و مولکول های بسیار بزرگی هستند که با ترکیب بسیاری از مولکول های یک یا دو ترکیب در یک ساختار تکرار شونده ایجاد می شوند که زنجیر های طولانی تولید می کنند.

از نظر جسمی، رزین های تبادل یونی به شکل دانه های خیلی کوچک به نام مهره های رزین تشکیل می شوند که قطر متوسط آن ها در حدود ۰٫۵ میلی متر است.

فرآیند تبادل یون برای تصفیه آب تقریبا به یک روش جهانی تبدیل شده است تا آن جا که پروژه های مهمی مانند نیروگاه های هسته ای، نیروگاه های سنگین و نیروگاه های حرارتی از آین فرآیند استفاده می کنند. این امر عمدتا به دلیل سادگی، فرآیند اقتصادی و توانایی تولید آب با خلوص مطلوب می باشد.

همچنین در صنعت تصفیه آب از رزین در ستون های سختی گیر رزینی و دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

به طور کلی رزین‌ های نوع قوی در یک محدوده وسیع pH و رزین‌ های نوع ضعیف در یک محدوده کوچک از pH مناسب هستند. لیکن با استفاده از رزین‌ های نوع ضعیف، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف مواد شیمیایی مورد نیاز برای احیاء رزین را سبب می‌ شود. رزین‌ های کاتیونی قوی قادر به جذب کلیه کاتیون های موجود در آب می ‌باشد ولی نوع ضعیف قادر به جذب کاتیون های هستند که به قلیائیت آب مرتبط است.

مزیت رزین‌ های کاتیونی ضعیف بازدهی بالای آن ها در مقایسه با رزین های کاتیونی قوی می ‌باشد، در نتیجه سبب تولید پساب کم تر در احیاء مکرر می‌ شود. اصولا زمانی که هدف جدا سازی کلیه کاتیون های آب است به کارگیری توام رزین کاتیونی قوی و ضعیف اقتصادی تر از به کارگیری رزین های کاتیونی قوی می‌ باشد. رزین‌ های آنیونی قوی قادر به جذب کلیه آنیون های موجود در آب بوده ولی رزین‌ های آنیونی قادر به جذب آنیون اسید های قوی نظیر اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید نیتریک می ‌باشد. رزین‌ های آنیونی ضعیف مقاوم تر از رزین های آنیونی قوی بوده و به همین جهت در سیستم ‌های تصفیه آب، رزین ‌های آنیونی قوی در پایین دست رزین های آنیونی ضعیف قرار می‌ گیرند.

کاربرد رزین کاتیونی و رزین آنیونی در تصفیه آب و دستگاه های سختی گیر

آب های مورد مصرف در صنایع و شرب در کشور ایران دارای مانده نمک های محلول در آب زیادی می باشند. یون های کلسیم و منیزیم از جمله عمده ناخالصی های آب های کشور ایران و عمدتا به نام رسوب های حرارتی به شمار می روند. مقدار بیش از حد این یون های کاتیونی، برای مصارف صنعتی و بهداشتی و خوراکی آب مناسب نمی باشد. سختی آب ناشی از این رسوبات حرارتی، عامل تشکیل رسوب در دیگ های بخار، مبدل های حرارتی، برج های خنک کننده و سیستم های سرد کننده و ... می باشد.

ارزان ترین و پر مصرف ترین روش برای حذف سختی کل آب و سختی گیری استفاده از دستگاه سختی گیر رزینی می باشد. مواد شیمیایی مورد مصرف در سیستم سختی گیر معمولا سیلیس و رزین کاتیونی و یا رزین آنیونی می باشند.

در صنایع نساجی و رنگرزی کیفیت سبب افت رنگ می شود، همچنین سختی بیش از حد آب باعث سوء هاضمه و بروز بیماری های کلیوی در انسان می شود.

در تکنولوژی سختی گیری به منظور حذف کلسیم و منیزیم آب سخت از میان بستر رزین های تبادل یونی که در یک مخزن استوانه ای و عمودی قرار دارند، عبور می نماید. رزین تبادل یونی، سدیم موجود خود را با کلسیم و منیزیم موجود در آب تبادل می نماید و باعث می شود که آب عبوری از بستر رزین، بدون سختی و تنها حاوی نمک های سدیم شود و در این شرایط کلسیم و منیزیم در داخل رزین جای گرفته اند. رزین کاتیونی سختی گیر دارای ظرفیت نا محدود نمی باشد و پیش از آن که ظرفیت رزین سختی گیری اشباع شود، می باید عملیات احیاء سازی با محلول کلرید سدیم یا همان نمک متبلور انجام شود.

اگر رزین کاتیونی با محلول کلرور سدیم یا نمک شستشو داده شود، خاصیت سختی گیری خود را باز می یابند و احیاء می شوند .

معمولا جهت احیاء رزین از آب و نمک با غلظت 10 درصد باید استفاده شود. غلظت های کم تر و یا بیشتر از 10 درصد نمک اثر کم تری دارند و خلوص نمک عامل بسیار مهمی در احیاء مناسب رزین کاتیونی سختی گیر می باشد. اگر از سنک نمک و نمک معمولی استفاده شود به دلیل نا خالصی در نمک عمر رزین بسیار کاهش می یابد و رزین به طور کامل احیاء نمی شود.

استفاده از آب چاه یا آب ورودی به کارخانه و یا شیر آب برای تهیه آب و نمک توصیه نمی شود که باعث می شود نا خالصی آب مورد استفاده برای تولید آب و نمک احیاء رزین دوباره به رزین انتقال می یابد و احیاء مناسب صورت نگیرد و عمر مفید رزین که بالای 5 سال می باشد کم شود.

پیشنهاد می شود جهت احیاء سختی گیر رزینی برای بار اولین احیاء از آب مقطر استفاده شود و برای دفعات بعد از آب سبک شده توسط دستگاه سختی گیرتان که در ظروف نگهداری برای احیاء ذخیره کرده اید استفاده نمائید و عنوان از آب چاه و یا آب ورودی کارخانه برای تولید آب و نمک استفاده ننمایید که سبب عدم احیاء مناسب رزین به علت داشتن املاح در خود می شود و عمر رزین را به شدت کاهش می دهد.

استفاده از آب های گل آلود و دارای مواد معلق و همچنین آب هایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزین ها سختی گیری را زود فرسوده و آبدهی دستگاه سختی گیر را کم می کنند. توصیه می شود قبل از دستگاه سختی گیر با رزین انیونی و کاتیونی، مواد معلق آب، توسط یک فیلتر مناسب تا حدودی جدا شوند.

کاربرد های رزین در تصفیه آب

در سیستم تصفیه آب از رزین تصفیه آب جهت جدا سازی آلاینده های موجود در آب استفاده می شود. با توجه به نوع آلاینده ای که قرار است از آب جدا شود، می توان از انواع مختلفی از آن ها استفاده کرد.

رزین های تبادل یونی به منظور حذف موثر آلاینده ها از آب و سایر مایعات به طور چشمگیری تاثیر گذار هستند. رزین های متفاوتی برای فیلتراسیون آب تا حذف 99 درصدی آلاینده ها وجود دارد.

در سال های اخیر و با توسعه مداوم فناوری تبادل یونی، کاربرد رزین در زمینه تصفیه فاضلاب رو به گسترش است و برتری آن به طور فزاینده ای نشان داده شده است. هر چه استاندارد های تخلیه فاضلاب دقیق تر شوند، تصفیه فاضلاب به سمت تبادل یونی در حال حرکت است. استفاده از رزین تبادل یونی برای تصفیه فاضلاب صنعتی نه تنها سبب ترمیم رزین می شود بلکه دارای عملکرد ساده، شرایط فرآیند بالغ و فرآیند کوتاه نیز می باشد و در تصفیه آب فیلتر فاضلاب فاضلاب فاضلاب بسیار مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفته است.

رزین تصفیه آب ناب زیست

گروه تولیدی و صنعتی ناب زیست به عنوان مرجع تخصصی فروش انواع تجهیزات در حوزه ساخت و تولید انواع مخزن آب فایبرگلاس و مخزن پلی اتیلن جهت نگهداری انواع سیالات و مخزن دوجداره، مخزن استیل، تولید انواع سپتیک تانک و چربی گیر از جنس پلی اتیلن و فایبرگلاس، طراحی و اجرای سیستم های پکیج تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی، طراحی و اجرای سیستم های تصفیه آب هم چون سختی گیر رزینی و فیلتر شنی، آشغالگیر، آب شیرین کن صنعتی و آب شیرین کن خانگی، کلر زن، دیونایزر، اجرای شبکه های جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب بهداشتی و صنعتی، تولید بوستر پمپ، فروش کمپرسور و وکیوم درایر، تولید انواع لوله کاروگیت و لوله پلی اتیلن، منهول پلی اتیلن، درب منهول کامپوزیت و سایر اتصالات مورد استفاده در شبکه های انتقال، ساخت انواع برج خنک کننده و چیلر، یونیت هیتر و هیتر تابشی، فروش انواع مواد شیمیایی مانند آنتی اسکالانت، سیلیس، نمک سختی گیر، رزین تصفیه آب و سایر مواد شیمیایی، طراحی و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی، هتل ها و بیمارستان ها از جمله انواع ترولی، تجهیزات سرو غذا، ماشین ظرفشویی صنعتی، کانتر گرم و کانتر سرد و ... با تنوع بسیار زیاد از لحاظ برند و مدل، با داشتن تیمی فنی و متخصص تلاش دارد تا بهترین کیفیت و رضایت را از آن هموطنان و به ویژه صنعت گران نماید. در صورتی که قصد خرید رزین تصفیه آب و محصولات مشابه را دارید، می توانید با دریافت قیمت رزین تصفیه آب و مشورت کارشناسان فروش ناب زیست انتخاب بهتری داشته باشید.

مجموعه صنعتی ناب زیست در زمینه تولید انواع رزین تصفیه آب به صورت حرفه ای در حال فعالیت است. شما هر گونه نیازی که به انواع رزین تصفیه آب و دیگر محصولات داشته باشید توسط کادر مجرب و حرفه ای ما در کم ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت به شما ارائه می شود.

برای انتخاب و تهیه رزین تصفیه آب لازم است با انواع آن و نحوه انتخاب این رزین ها آشنا شوید. برای آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد رزین تصفیه آب پیشنهاد می کنیم به سایت ناب زیست مراجعه نمایید.

برای ثبت سفارش با ما در تماس باشید: 09128714670 02188721092 02188722027